You are here:

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (İlgili Kişi) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği ile düzenlenmiştir. Bu kapsamdaki butona tıklayarak tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi dosyayı yazdırarak belirtiniz.